Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Video Tagging Demo 1

Frame by frame demo of video tagging API

İlgili videolar

Integrating Azure CDN into Your Azure Workflows

Optimize Your Content Delivery with Azure CDN