Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Storage Explorer Multi-Account Experience

How to login to multiple accounts in Azure Storage Explorer