Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Machine learning in Apache Spark ™

 Learn how to use Azure Databricks for machine learning.