Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Introduction to Azure Stream Analytics with Santosh Balasubramanian

Santosh Balasubramanian talks about how Azure Stream Analytics helps to address data that is always in motion.