Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Azure Backup Vault Creation

Blain Barton walks us through the process of creating an Azure Backup Vault.