Azure에서 Windows Server 완전 정복 가이드북

Bu kaynak 한국어 dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 20.03.2018

Azure로 Windows Server 워크로드를 가져오면 더 많은 비즈니스 기회를 창출할 수 있습니다. Windows Server에서 Azure가 실행되기 떄문에 기존 Windows Server 기술과 친숙한 도구, 기존 절차를 이용해 워크로드를 쉽게 전환할 수 있습니다.

이 가이드북을 다운로드하여 Windows 서버 환경을 Azure로 쉽게 전환하고 확장하는 방법에 대해 확인해보세요. 다음 정보를 찾아보세요.

• Azure에서 귀사의 Windows 서버 워크로드를 실행하는 방법들

• 하이브리드 혁신을 위해 귀사의 온-프레미스 IT 제품을 Azure로 확장하는 방법

• 기존 Windows Server 라이선스를 통해 귀사가 얻는 비용 절감

• Azure는 어떻게 동종업계 최고의 보안 기능을 제공하는가


İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Azure ve diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında bilgi, ipuçları ve teklifler almak istiyorum. Gizlilik Bildirimi.