Azure 上的 Windows Server 終極指南

Bu kaynak 中文 dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 18.09.2018

隨著對 Windows Server 2008 和 2008 R2 的支援即將在 2020 年結束,快藉此機會移向雲端,將您的業務現代化。運用您現有的 Windows Server 專業知識,使用本指南以快速、簡單且低衝擊的實作方式移轉至 Azure。

在 Azure 上的 Windows Server 終極指南中您將了解:

  • 協助您實作移轉的策略性步驟。
  • 支援順暢轉換且對業務影響最小的關鍵指標。
  • Microsoft 和 Microsoft 合作夥伴提供的資源,以了解 Azure 中的功能以及當您移轉 Windows Server 工作負載時可利用的機會。
İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Azure ve diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında bilgi, ipuçları ve teklifler almak istiyorum. Gizlilik Bildirimi.