Azure 上的 Windows Server 終極指南

Bu kaynak 中文 dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 18.09.2018

隨著對 Windows Server 2008 和 2008 R2 的支援即將在 2020 年結束,快藉此機會移向雲端,將您的業務現代化。運用您現有的 Windows Server 專業知識,使用本指南以快速、簡單且低衝擊的實作方式移轉至 Azure。

在 Azure 上的 Windows Server 終極指南中您將了解:

  • 協助您實作移轉的策略性步驟。
  • 支援順暢轉換且對業務影響最小的關鍵指標。
  • Microsoft 和 Microsoft 合作夥伴提供的資源,以了解 Azure 中的功能以及當您移轉 Windows Server 工作負載時可利用的機會。
İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.