Microsoft Azure PaaS 的总体经济影响

Azure平台即服务—节约成本,受益企业

Bu kaynak 中文 dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 27.10.2016

微软Azure平台即服务(PaaS)可以推动应用程序创新,创造新收入,降低企业成本,您是否对此感兴趣?用户在AzurePaaS进行应用程序开发和部署,可获得巨大的投资回报;然而,由于许多用户缺少整体框架,无法对其企业使用AzurePaaS的潜在影响进行评估。为了很好地评估 Azure PaaS 的经济效益,用户可使用Forrester的总体经济影响(“TEI”)模型。弗里斯特咨询公司(ForresterConsulting)对“微软AzurePaaS的总体经济影响”进行了委托研究,用户可免费下载,了解使用微软AzurePaaS的关键优势、成本及风险,同时加深了解它对企业的意义。

资源提供英语版本。

İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Azure ve diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında bilgi, ipuçları ve teklifler almak istiyorum. Gizlilik Bildirimi.