Microsoft Azure PaaS의 총 경제적 영향

Azure Platform as a Service로 비즈니스 혜택 및 비용 절감 가능

Bu kaynak 한국어 dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 27.10.2016

Microsoft Azure PaaS(Platform as a Service)를 사용하여 어떻게 응용 프로그램 혁신을 추진하고 새로운 수익을 창출하고 비용을 절감할 수 있는지 관심이 있으세요? 고객은 응용 프로그램 개발 및 배포에 Azure PaaS를 사용하여 매우 큰 투자 수익률을 실현할 수 있지만 많은 고객에게는 조직에서 Azure PaaS 활용에 대한 잠재적인 영향을 평가하는 프레임워크가 없습니다. Forrester에서 제공하는 총 경제적 영향(Total Economic Impact: TEI) 모델을 이용하면 Azure PaaS의 경제적 이점을 쉽게 파악할 수 있습니다. Forrester Consulting에서 수행한 의뢰 연구 “Microsoft Azure PaaS의 총 경제적 영향”을 무료로 다운로드하여 Microsoft Azure PaaS 사용과 관련된 이점, 비용, 위험에 대해 자세히 알아보고 귀사의 비즈니스에 어떤 의미가 있는지 심층적으로 파악해 보세요.

리소스는 영어로 제공됩니다.

İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.