I&O(인프라 및 운영) 리더들이 직면한 최고의 도전 과제, 그리고 그 해결 방법은 무엇인가?

Bu kaynak 한국어 dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 17.07.2018

IT 기술이 급속도로 발전함에 따라, I&O(인프라 및 운영) 리더들은 민첩하고 확장 가능한 인프라 전략을 세워야 하는 중요한 도전 과제를 안고 있습니다. 

가트너의 이 무료 보고서를 다운로드하여 다른 IT 전문가들이 올해 가장 큰 관심을 두고 있는 사안에 대해 살펴보십시오. 성공적인 하이브리드 클라우드 전략 수립, 올바른 IT 인재 발굴, 기존의 애플리케이션을 현대화할지 아니면 폐기해야 하는지에 대한 의사결정 등 여러 내용을 포함하고 있습니다. 또한 I&O(인프라 및 운영) 역량을 향상시키고 귀사의 디지털 비즈니스를 효과적으로 운영하기 위해, 권장하는 향후 단계와 잠재적 솔루션도 알아볼 수 있습니다.


İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.