Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create, configure and deploy Web Application to an Azure VM

Catherine Wang tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.06.2021

Create and configure a Windows VM with SQL Azure database, and deploy web application to the environment using PowerShell DSC

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmName This is the name of the Virtual Machine
vmSize This is the size of the Virtual Machine
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
adminUsername This is the Virtual Machine administrator login name
adminPassword This is the Virtual Machine administrator login password
dnsName This is the DNS name of the Virtual Machine
configurationFunction This is the link to the Web Deploy package to be deployed to the Virtual Machine. It is a github URL in this example.
DatabaseServerName This is database server name
DatabaseServerLocation This is database server location
databaseServerAdminLogin This is database server administrator login name
databaseServerAdminLoginPassword This is database server administrator login password
databaseName This is name of the database hosted in the database server
databaseCollation This is database collation - rule for comparing the encodings in the database
databaseEdition This is database edition
modulesUrl This is the URL for downloading the PowerShell DSC module. In this case it should be the link to a zip file hosted under an Azure storage container
webdeploypkg This is the link to the Web Deploy package for the website that's going to be deployed to the Virtual Machine

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-vm-dsc/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma