Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

VPN Custom IPSec Policy

Nathan McGee tarafından
Son güncelleme tarihi: 3.05.2021

This custom IPSec Policy allows more granular configuration of the IKE Parameters. This allows you to deploy a site-to-site VPN Policy to support specific settings on your VPN Endpoit Device.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Resource Location
vpnGateway_Name Name of existing Virtual Network Gateway to deploy the connection to
localGateway_Name Name of existing Local Network Gateway to deploy the connection to
vpnName Name of the VPN connection between Azure and On-Premises (ex: AzureUKS-to-LDN)
vpnProtocol Protocol utilised by the VPN Connection (IKEv1, IKEv2)
saLifeTimeSeconds Security Association Lifetime (Seconds)
saDataSizeKilobytes Security Association Data Size (KB)
ipsecEncryption IPSec Encryption
ipsecIntegrity IPSec Integrity
ikeEncryption IKE Encryption
ikeIntegrity IKE Integrity
dhGroup Diffie-Hellman Group
pfsGroup Perfect Forward Secrecy Group
sharedKey Pre-Shared Key
policyBasedTrafficSelectors Enable this if the OnPremises VPN endpoint needs to be configured as a Policy-Based VPN

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma