The Azure Quickstart templates are currently available in English

VOD-Aspera-Wowza-AzureMediaServices Solution Template

vcherukuri tarafından
Son güncelleme tarihi: 10.09.2018

Wowza end to end Solution template launches a stack which includes a End User Desktop, Aspera Transfer server, Storage Account, Azure Media Services, and Wowza Streaming Server

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
deploymentName Deployment Name of the Stack
desktopUsername Desktop Administrator Name
desktopAdminPassword Desktop Administrator Password
asperaUsername Aspera Server Administrator Name
asperaAdminPassword Aspera Server Administrator Password
wowzaUsername Wowza Streaming Server Administrator Name
wowzaAdminPassword Wowza Streaming Server Administrator Password
automationAccountName The account name must not be empty, and must not exceed 50 characters in length. The account name must start with a letter or number. The account name can contain letters, numbers, and dashes. The final character must be a letter or a number.
jobId Generate a Job ID (GUID) from https://www.guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx
baseUri base uri for your git repo
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vod-aspera-wowza-azuremediaservices/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

vcherukuri tarafından daha fazla şablon