Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Creates Virtual WAN resources

Arpan-MSFT tarafından
Son güncelleme tarihi: 29.11.2021

This template allows you to create virtual WAN resources including Virtual WAN, Virtual Hub, VPN Gateway, VPN Site and a VPN Connecton.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Location where all resources will be created.
vWanName Name of the Virtual Wan.
vWanSku Sku of the Virtual Wan.
hubName Name of the Virtual Hub. A virtual hub is created inside a virtual wan.
vpnGatewayName Name of the VPN Gateway. A VPN Gateway is created inside a virtual hub.
vpnSiteName Name of the vpnsite. A vpnsite represents the on-premise vpn device. A public ip address is mandatory for a VPN Site creation.
connectionName Name of the vpnconnection. A vpn connection is established between a vpnsite and a VPN Gateway.
vpnSiteAddressspaceList A list of static routes corresponding to the VPN Gateway. These are configured on the VPN Gateway. Mandatory if BGP is disabled.
vpnSitePublicIPAddress The public IP address of a VPN Site.
vpnSiteBgpAsn The BGP ASN number of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
vpnSiteBgpPeeringAddress The BGP peer IP address of a VPN Site. Unused if BGP is disabled.
hubAddressPrefix The hub address prefix. This address prefix will be used as the address prefix for the hub vnet
enableBgp This needs to be set to true if BGP needs to enabled on the VPN connection.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma