Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure Virtual WAN (vWAN) Multi-Hub Deployment

Igor Pagliai tarafından
Son güncelleme tarihi: 14.05.2021

This template allows you to create an Azure Virtual WAN (vWAN) multi-hub deployment including all gateways and VNET connections.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vWANname Azure Virtual WAN Name
hub1_location Azure Region for the first Hub
hub2_location Azure Region for the second Hub
Hub1_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_S2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Site-to-Site (S2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the first Hub
Hub2_ExpressRouteGatewayScaleUnit Scale Units for Express Route Gateway in the second Hub
Hub1_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the first Hub
Hub2_P2SvpnGatewayScaleUnit Scale Units for Point-to-Site (P2S) VPN Gateway in the second Hub
Hub1_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the first Hub (please provide your own once deployment is completed)
Hub2_PublicCertificateDataForP2S Sample Public Certificate content for Point-to-Site (P2S) authentication in the second Hub (please provide your own once deployment is completed)

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-all-gateways/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/virtual-wan-with-all-gateways/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Igor Pagliai tarafından daha fazla şablon