Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Environment required to deploy Azure SQL Managed Instance.

Srđan Božović tarafından
Son güncelleme tarihi: 29.04.2021

This template allows you to create an environment required to deploy Azure SQL Managed Instance - Virtual Network with two subnets.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualNetworkName The name of new Azure VNet where you can deploy Azure Sql Managed Instances and the resources that use them
virtualNetworkAddressPrefix VNet IP address range (VNet prefix)
defaultSubnetName The name of default subnet for VNet (used to deploy VMs, web, and other client apps - no Managed Instances). You can delete this subnet later if you don't need it.
defaultSubnetPrefix Default subnet address range (subnet prefix)
managedInstanceSubnetName The name of the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
managedInstanceSubnetPrefix IP Address range in the subnet dedicated to Azure SQL Managed Instances
nsgForManagedInstanceSubnet Name of network security group dedicated to managed instance subnet
routeTableForManagedInstanceSubnet The name of the existing or new route table that enables access to Azure SQL Managed Instance Management Service that controls the instance, manages backups and other maintenance operations
location Azure data center location where all resources will be deployed

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.sql/sql-managed-instance-azure-environment/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma