Gezintiyi Atla

Deploy Solace Message Router(s) onto Azure Linux VM(s)

Ken Barr tarafından
Son güncelleme tarihi: 26.06.2018

Deploy either a standalone Solace Message Router or a three node High Availability cluster of Solace Message Routers onto Azure Linux VM(s)

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
storageAccountName Unique DNS Label for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
securityGroupName Security group defined to support VMR default message vpn ports
dnsLabelForPublicIP Unique DNS Label for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The Centos version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given Centos version. Allowed values: 7.2, 7.3
vmSize The size of the VM. Requires at lest 2 cores and 4GB of memory. Allowed values: DS2_V2, F2S
solaceVMR_URI The URI location of the Solace VMR Docker container tarball
deploymentModel Deploy three node ha cluster or single node
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/solace-message-router/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma