Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

Adam Sasine tarafından
Son güncelleme tarihi: 29.04.2021

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location The location of the existing primary virtual network and new primary cache.
existingPrimaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing primary virtual network.
existingPrimaryVirtualNetworkName The name of the existing primary virtual network.
existingPrimaryCacheSubnetName The name of the existing primary cache subnet.
newPrimaryCacheName The name of the new primary cache.
secondaryLocation The location of the existing secondary virtual network and new secondary cache.
existingSecondaryVirtualNetworkResourceGroupName The name of the resource group of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryVirtualNetworkName The name of the existing secondary virtual network.
existingSecondaryCacheSubnetName The name of the existing secondary cache subnet.
newSecondaryCacheName The name of the new secondary cache.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cache/redis-vnet-geo-replication/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma