Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Backup Resource Manager VMs using Recovery Services vault

Trinadh Kotturu tarafından
Son güncelleme tarihi: 17.02.2022

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures backup of multiple Resource Manager VMs that belong to same resource group

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
existingVirtualMachinesResourceGroup Resource group where the virtual machines are located. This can be different than resource group of the vault.
existingVirtualMachines Array of Azure virtual machines. e.g. ["vm1","vm2","vm3"]
vaultName Name of the Recovery Services Vault
isNewVault Conditional parameter for New or Existing Vault
policyName Backup policy to be used to backup VMs. Backup POlicy defines the schedule of the backup and how long to retain backup copies. By default every vault comes with a 'DefaultPolicy' which canbe used here.
isNewPolicy Conditional parameter for New or Existing Backup Policy
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.recoveryservices/recovery-services-backup-vms/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma