PostgreSQL 10 on Ubuntu VMs

Trent Swanson tarafından
Son güncelleme tarihi: 6.09.2018

This template creates PostgreSQL streaming replication from one master to one or more slaves each configured with multiple striped data disks. The database servers are deployed into a private subnet with an optional externally accessible jumpbox.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
domainName Domain name of the public jumpbox
adminUsername Virtual machine administrator username
adminPassword Virtual machine administrator password
tshirtSize T-shirt size of the PostgreSQL deployment
replicatorPassword The replication password used for PostgreSQL streaming replication
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the PostgreSQL environment
virtualNetworkName Virtual network name
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/postgresql-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/postgresql-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma