Gezintiyi Atla

FreeBSD PHP based web site

leifei87 tarafından
Son güncelleme tarihi: 1.03.2017

This template will deploy four FreeBSD VMs for PHP based web site

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
dnsName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmNamePrefix Prefix Name for the Virtual Machine.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size for the reversed proxy nginx and PHP Virtual Machine.
postgresqlvmSize Size for the postgresql Virtual Machine.
freeBSDOSVersion The FreeBSD version for the VM. This will pick a fully patched image of this given FreeBSD version.
storageAccountType storage Account Type.
postgresqlstorageAccountType storage Account Type.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
numberOfDataDisks Number of attached data disk
sizeOfDataDisksInGB Size of attached data disk
diskCaching Caching type of data disk
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/php_pgsql-freebsd-setup/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/php_pgsql-freebsd-setup/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma