Gezintiyi Atla

Deploy Ubuntu VM with Open JDK and Tomcat

Suresh Nallamilli tarafından
Son güncelleme tarihi: 6.04.2015

This template allows you to create a Ubuntu VM with OpenJDK and Tomcat. Currently custom script file is pulled temporarily from https link on raw.githubusercontent.com/snallami/templates/master/ubuntu/java-tomcat-install.sh. Once the VM is successfully provisioned, tomcat installation can be verified by accessing the http link :8080/

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
javaPackageName (açıklama yok)
tomcatPackageName (açıklama yok)
newStorageAccountName Name of the Storage Account
adminUsername (açıklama yok)
adminPassword (açıklama yok)
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmDnsName (açıklama yok)
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openjdk-tomcat-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/openjdk-tomcat-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma