Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

OpenCanvas-LMS

laxmikatika tarafından
Son güncelleme tarihi: 5.05.2021

This template deploys OpenCanvas on Ubuntu 16.04

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminVMUsername User name for the Virtual Machine.
dnsNameForPublicIP Globally unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
smtpEmail Provide SMTP Email.
postgresPassword Provide Password for the Postgres.
adminLoginEmail Provide Admin Email for Open Canvas.
adminLoginPassword Provide Admin Password for for Open Canvas.
adminAccountName Provide Admin Account Name.
lms_stat_coll Provide lms stat coll.
smtp_type Provide SMTP Type.
smtp_port Provide SMTP Port.
smtp_pass Provide lms SMTP Password.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Virtual Machine Size.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/opencanvas/opencanvas-lms/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

laxmikatika tarafından daha fazla şablon