Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a new action groupn on Azure.

Arpit Jain tarafından
Son güncelleme tarihi: 30.07.2021

This template creates a new Action group on Azure, this action group can be then used for configuring alerts on Azure.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
actionGroupName Unique name (within the Resource Group) for the Action group.
actionGroupShortName Short name (maximum 12 characters) for the Action group.
emailReceivers The list of email receivers that are part of this action group.
smsReceivers The list of SMS receivers that are part of this action group.
webhookReceivers The list of webhook receivers that are part of this action group.
itsmReceivers The list of ITSM receivers that are part of this action group
azureAppPushReceivers The list of AzureAppPush receivers that are part of this action group
automationRunbookReceivers The list of AutomationRunbook receivers that are part of this action group.
voiceReceivers The list of voice receivers that are part of this action group.
logicAppReceivers The list of logic app receivers that are part of this action group.
azureFunctionReceivers The list of azure function receivers that are part of this action group.
armRoleReceivers The list of ARM role receivers that are part of this action group. Roles are Azure RBAC roles and only built-in roles are supported.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/monitor-action-groups/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma