MongoDB on Ubuntu VMs

Valery M tarafından
Son güncelleme tarihi: 16.08.2018

This template creates a multi-server MongoDB deployment on Ubuntu virtual machines, and configures the MongoDB installation for high availability

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername Administrator user name used when provisioning virtual machines (which also becomes a system user administrator in MongoDB)
adminPassword Administrator password used when provisioning virtual machines (which is also a password for the system administrator in MongoDB)
storageAccountNamePrefix Unique namespace for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed (this name will be used as a prefix to create one or more storage accounts as per t-shirt size)
storageAccountType Storage account type to be provisioned
vmSeries Virtual machine series to use for data nodes in cluster
virtualNetworkName The arbitrary name of the virtual network provisioned for the MongoDB deployment
subnetName Subnet name for the virtual network that resources will be provisioned in to
addressPrefix The network address space for the virtual network
subnetPrefix The network address space for the virtual subnet
nodeAddressPrefix The IP address prefix that will be used for constructing a static private IP address for each node in the cluster
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the jumpbox VM that can be used to access the MongoDB environment
tshirtSize T-shirt size of the MongoDB deployment
osFamily The target OS for the virtual machines running MongoDB
mongodbVersion The version of the MongoDB packages to be deployed
replicaSetName The name of the MongoDB replica set
replicaSetKey The shared secret key for the MongoDB replica set
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-high-availability/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/mongodb-high-availability/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Valery M tarafından daha fazla şablon