Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a sim policy

rainbowFi tarafından
Son güncelleme tarihi: 10.03.2022

This template creates a service and sim policy for an existing mobile network.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Region where the Mobile Network will be deployed (must match the resource group region)
existingMobileNetworkName Name of the Mobile Network to add a SIM policy to
existingSliceName Name of the existing slice to use for the SIM policy
existingDataNetworkName Name of the existing data network to use for the SIM policy
serviceName The name of the service
serviceMaximumBitRateUplink The maximum bit rate (MBR) for uploads across all service data flows that match data flow policy rules configured on the generic service
serviceMaximumBitRateDownlink The maximum bit rate (MBR) for downloads across all service data flows that match data flow policy rules configured on the generic service
servicePrecedence The precedence value for the service being deployed.
dataFlowPolicyRuleName The name of the data flow policy rule that will be created for this service.
dataFlowPolicyRulePrecedence The precedence value for the data flow policy rule being created.
dataFlowPolicyRuleTrafficControl Whether flows matching this data flow policy rule are permitted or blocked.
dataFlowTemplateProtocols Which protocols match this data flow policy rule. This should be either a list of IANA protocol numbers or the special value "ip"
dataFlowTemplateName The name of the data flow template that will be created for this service.
dataFlowTemplateDirection The direction of the flow to match with this data flow policy rule.
dataFlowTemplateRemoteIps The remote IP addresses that UEs will connect to for this flow. This should be either a list of IP addresses or the special value "any"
simPolicyName The name of the SIM policy
totalBandwidthAllowedUplink The UE aggregated maximum bit rate (UE-AMBR) for uploads across all non-GBR QoS flows for a particular UE
totalBandwidthAllowedDownlink The UE aggregated maximum bit rate (UE-AMBR) for downloads across all non-GBR QoS flows for a particular UE
sessionAggregateMaximumBitRateUplink The session aggregated maximum bit rate (Session-AMBR) for uploads across all non-GBR QoS flows of an individual PDU session involving a particular UE
sessionAggregateMaximumBitRateDownlink The session aggregated maximum bit rate (Session-AMBR) for downloads across all non-GBR QoS flows of an individual PDU session involving a particular UE

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-sim-policy/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-sim-policy/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma