Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a new mobile network site

rainbowFi tarafından
Son güncelleme tarihi: 10.03.2022

This template creates a new site with associated 5G packet core resources. It can optionally be deployed to a Kubernetes cluster running on an Azure Stack Edge device.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Region where the mobile network will be deployed (must match the resource group region)
existingMobileNetworkName Name of the mobile network to which you are adding a site
existingDataNetworkName Name of the existing data network to which the mobile network connects
siteName The name for the site
controlPlaneAccessInterfaceName The name of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface, whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge Pro device.
controlPlaneAccessIpAddress The IP address of the control plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N2 interface, whereas in 4G networks this is called the S1-MME interface.
userPlaneAccessInterfaceName The logical name of the user plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N3 interface, whereas in 4G networks this is called the S1-U interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge Pro device.
userPlaneAccessInterfaceIpAddress The IP address of the user plane interface on the access network. In 5G networks this is called the N3 interface, whereas in 4G networks this is called the S1-U interface.
accessSubnet The network address of the access subnet in CIDR notation
accessGateway The access subnet default gateway
userPlaneDataInterfaceName The logical name of the user plane interface on the data network. In 5G networks this is called the N6 interface, whereas in 4G networks this is called the SGi interface. This should match one of the interfaces configured on your Azure Stack Edge Pro device.
userPlaneDataInterfaceIpAddress The IP address of the user plane interface on the data network. In 5G networks this is called the N6 interface, whereas in 4G networks this is called the SGi interface.
userPlaneDataInterfaceSubnet The network address of the data subnet in CIDR notation
userPlaneDataInterfaceGateway The data subnet default gateway
userEquipmentAddressPoolPrefix The network address of the subnet from which dynamic IP addresses must be allocated to UEs, given in CIDR notation. Optional if userEquipmentStaticAddressPoolPrefix is specified. If both are specified, they must be the same size and not overlap.
userEquipmentStaticAddressPoolPrefix The network address of the subnet from which static IP addresses must be allocated to UEs, given in CIDR notation. Optional if userEquipmentAddressPoolPrefix is specified. If both are specified, they must be the same size and not overlap.
coreNetworkTechnology The mode in which the packet core instance will run
naptEnabled Whether or not Network Address and Port Translation (NAPT) should be enabled for this data network
customLocation The resource ID of the custom location that targets the Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI (AKS-HCI) cluster on the Azure Stack Edge Pro device in the site. If this parameter is not specified, the packet core instance will be created but will not be deployed to an ASE. [Collect custom location information](https://docs.microsoft.com/en-gb/azure/private-5g-core/collect-required-information-for-a-site#collect-custom-location-information) explains which value to specify here.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-new-site/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.mobilenetwork/mobilenetwork-create-new-site/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma