Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

Guy Bowerman tarafından
Son güncelleme tarihi: 2.08.2021

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/minecraft-on-ubuntu/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Admin user name you will use to log on to the Virtual Machine.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
difficulty 0 - Peaceful, 1 - Easy, 2 - Normal, 3 - Hard
dnsNameForPublicIP Put a unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
enable-command-block enable command blocks
gamemode 0 - Survival, 1 - Creative, 2 - Adventure, 3 - Spectator
generate-structures Generates villages etc.
level-name Name of your world
level-seed Add a seed for your world
minecraftLauncherLocation Location of the Minecraft server .jar launcher
location Location for all resources.
minecraftUser Your Minecraft user name
spawn-monsters Enables monster spawning
virtualMachineSize This is the Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.
white-list Only ops and whitelisted players can connect

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minecraft/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/minecraft/minecraft-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma