Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Pankaj Singh Negi tarafından
Son güncelleme tarihi: 13.05.2021

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
AS2_DR_LogicApp_Name (açıklama yok)
Edifact_DR_LogicApp_Name (açıklama yok)
X12_DR_LogicApp_Name (açıklama yok)
location Location of the Logic App.
Primary_IntegrationAccountResourceGroup (açıklama yok)
Primary_IntegrationAccountName Integration Account Name
Secondary_IntegrationAccountName Integration Account Name
AS2_Primary_Connection_Name (açıklama yok)
AS2_Primary_Connection_DisplayName (açıklama yok)
AS2_Secondary_Connection_Name (açıklama yok)
AS2_Secondary_Connection_DisplayName (açıklama yok)
Edifact_Primary_Connection_Name (açıklama yok)
Edifact_Primary_Connection_DisplayName (açıklama yok)
Edifact_Secondary_Connection_Name (açıklama yok)
Edifact_Secondary_Connection_DisplayName (açıklama yok)
X12_Primary_Connection_Name (açıklama yok)
X12_Primary_Connection_DisplayName (açıklama yok)
X12_Secondary_Connection_Name (açıklama yok)
X12_Secondary_Connection_DisplayName (açıklama yok)

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/logic-app-b2b-disaster-recovery-replication/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma