Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploy a Hub and Spoke topology sandbox

Victor Dantas Mehmeri tarafından
Son güncelleme tarihi: 27.04.2021

This template creates a basic hub-and-spoke topology setup. It creates a Hub VNet with subnets DMZ, Management, Shared and Gateway (optionally), with two Spoke VNets (development and production) containing a workload subnet each. It also deploys a Windows Jump-Host on the Management subnet of the HUB, and establishes VNet peerings between the Hub and the two spokes.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
windowsOSVersion The Windows version for Windows Jump-host VM.
winVmSize Size for Windows jump-host VM
winVmUser Username for Windows jump-host VM
winVmPassword Password for Windows jump-host VM. The password must be between 6-72 characters long and must satisfy at least 3 of password complexity requirements from the following: 1) Contains an uppercase character 2) Contains a lowercase character 3) Contains a numeric digit 4) Contains a special character 5) Control characters are not allowed
winVmDnsPrefix DNS Label for Windows jump-host VM.
deployVpnGateway Whether or not to deploy a VPN Gateway in the Hub
gatewaySku The SKU of the Gateway, if deployed
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hub-and-spoke-sandbox/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Victor Dantas Mehmeri tarafından daha fazla şablon