The Azure Quickstart templates are currently available in English

Buffalo Web App

Martin Strobel tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.06.2018

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location The Azure Region which should be targeted while provisioning the infrastructure described in this template.
imageName The image which defines the application to be hosted in Azure.
name A unique name to identify the site, and its relate assets once it is created.
database The flavor of database that should be deployed alongside this application.
databaseName The name that will identify the database which is created, should one be created.
databaseAdministratorLogin The user handle for the administrator of the database to be created.
databaseAdministratorLoginPassword The password for the administrator of the database to be created.
dockerRegistryAccess Denotes whether the image selected lives in a public or private Docker registry.
dockerRegistryServerURL The url of the Docker registry which hosts the repository being used to host the image for your site.
dockerRegistryServerUsername The user handle used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.
dockerRegistryServerPassword The password used to authenticate against the private Docker registry, if applicable.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/gobuffalo/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/gobuffalo/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma