Deploys a N node Gluster File System

Paige Liu tarafından
Son güncelleme tarihi: 28.04.2015

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on CentOS 6.5

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
hostOs OS to install on the host system
storageAccountName Prefix of storage account name, each node lives in its own storage account
scaleNumber Number of nodes in the gluster file system
virtualNetworkName virtual network the nodes will be created in
adminUsername ssh user name
adminPassword ssh password
vmSize VM size for the nodes
vmNamePrefix VM name prefix, a number will be appended for each node
vmIPPrefix VM IP prefix, a number will be appened for each node
vnetAddressPrefix virtual network CIDR in which the cluster will be created
gfsSubnetName name of the subnet for the Gluster nodes
gfsSubnetPrefix CIDR of the subnet for the Gluster nodes
customScriptFilePath GitHub location of the custom script that configures Gluster
customScriptCommandToExecute command to run the custom script
volumeName Gluster file system volume name

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/gluster-file-system/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma