Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploy an entry level Disk Pool

Rucha Rangnekar tarafından
Son güncelleme tarihi: 27.10.2021

This template deploys a Disk Pool with 1 1TB existing Premium Disk in an existing subnet.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
diskPoolLocation Location of the Disk Pool
diskPoolSku Sku of the Disk Pool
diskPoolName Name of the Disk Pool
diskPoolAvailabilityZone Availability zone to deploy the Disk Pool
existingManagedDiskName Name of the managed disk (512 sector size) to create and export as an iSCSI LUN in the Disk Pool
targetName Name of the iSCSI Target
existingResourceGroupName Name of the resourceGroup for the existing virtual network and disk to deploy the Disk Pool.
existingVnetName Name of the existing virtual network to deploy the Disk Pool into.
existingSubnetName Name of the existing subnet to deploy the Disk Pool into.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma