Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Provision SSIS runtime in Azure

Sreedhar Pelluru tarafından
Son güncelleme tarihi: 26.04.2021

This template creates a V2 data factory and then provisions an Azure SSIS integration runtime

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
location Location of the data factory.
virtualNetworkName Name of your Azure virtual network.
subNetName Name of the subnet in the virtual network.
nodeSize Location of the data factory.
nodeNumber Number of nodes in the cluster.
maximumParallelExecutionsPerNode Maximum number of parallel executions per node in the cluster.
azureSqlServerName Name of the Azure SQL server that hosts the SSISDB database (SSIS Catalog).
databaseAdminUsername Name of the Azure SQL database user.
databaseAdminPassword Password for the database user.
catalogPricingTier Pricing tier of the SSIS Catalog (SSISDB datbase)

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-provision-ssis-runtime/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-provision-ssis-runtime/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma