Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a resourceGroup, apply a lock and RBAC

Brian Moore tarafından
Son güncelleme tarihi: 15.06.2021

This template is a subscription level template that will create a resourceGroup, apply a lock the the resourceGroup and assign contributor permssions to the supplied principalId. Currently, this template cannot be deployed via the Azure Portal.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
rgName Name of the resourceGroup to create
rgLocation Location for the resourceGroup
principalId principalId of the user that will be given contributor access to the resourceGroup
roleDefinitionId roleDefinition to apply to the resourceGroup - default is contributor
roleAssignmentName Unique name for the roleAssignment in the format of a guid

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/subscription-deployments/create-rg-lock-role-assignment/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma