Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Azure App Service Environment With An Web App Added.

CallumBrankin tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.05.2021

Creates an Azure App Service Environment inside A Virtual Network Subnet. This template also adds a Azure Web App inside the App Service Environment. Template originally authored by Callum Brankin of PixelPin

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
ASE-ipSslAddressCount Number of IP addresses for the IP-SSL address pool.
ASE-frontEndSize Instance size for the front-end pool. Maps to P2,P3,P4.
ASE-frontEndCount Number of instances in the front-end pool. Minimum of two.
ASE-workerPoolOneInstanceSize Instance size for worker pool one. Maps to P1,P2,P3,P4.
ASE-workerPoolOneInstanceCount Number of instances in worker pool one. Minimum of two.
ASE-workerPoolTwoInstanceSize Instance size for worker pool two. Maps to P1,P2,P3,P4.
ASE-workerPoolTwoInstanceCount Number of instances in worker pool two. Can be zero if not using worker pool two.
ASE-workerPoolThreeInstanceSize Instance size for worker pool three. Maps to P1,P2,P3,P4.
ASE-workerPoolThreeInstanceCount Number of instances in worker pool three. Can be zero if not using worker pool three.
ASE-APP-SERVICE-workerPool Defines which worker pool's (WP1, WP2 or WP3) resources will be used for the app service plan.
ASE-APP-SERVICE-numberOfWorkersFromWorkerPool Defines the number of workers from the worker pool that will be used by the app service plan.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/create-ase-with-webapp/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/create-ase-with-webapp/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma