Couchbase cluster on Ubuntu VMs

Ercenk Keresteci tarafından
Son güncelleme tarihi: 20.4.2015

This template installs and configures Small, Medium or Large size Couchbase Server 4.5 cluster on Ubuntu version 12 Virtual Machines.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername Admin username used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
adminPassword Admin password used when provisioning virtual machines and administering Couchbase Server
storageAccountNamePrefix Storage account name
virtualNetworkName Virtual Network
clusterName The name of the Couchbase cluster
tshirtSize T-shirt size of the Couchbase Server cluster - Small is 3 x Standard_A2 nodes, Medium is 4 x Standard_A6 nodes and Large is 5 x Standard_D14.
cbPackageDownloadBase Couchbase package download location
cbPackage Couchbase package to install
jumpbox The flag allowing to enable or disable provisioning of the Ubuntu Linux or Windows Server jumpbox VM that can be used to access the nodes

Şablonu kullanın

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma
Komut satırı
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/couchbase-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma