Deploy a Check Point Gateway with a single interface

Tamir Zegman tarafından
Son güncelleme tarihi: 24.1.2016

Maliyet tahmini

$208.4577000000

Tahmin edilen aylık maliyet

Bu değerin nasıl hesaplandığını anlayın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ücretlendirme hesaplayıcı

This template creates a VNET with 2 subnets (external and internal) and deploys a single interface Check Point Security Gateway into the external subnet. The internal subnet has 3 routes all pointing to the Check Point Security Gateway: A default route, a route to the external subnet and a route to an on premise network.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminPassword Administrator password
authenticationType Authentication type
newStorageAccountName Name of storage account
offer Offer version and type
sshPublicKey Administrator SSH public key
vmName Name of the Security Gateway
vmSize Size of the VM
installSecurityGateway Install Security Gateway
installSecurityManagement Install Security Management
managementGUIClientNetwork Allowed network for Management GUI clients
sicKey One time key for Secure Internal Communication

Şablonu kullanın

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/checkpoint-single-nic/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma
Komut satırı
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/checkpoint-single-nic/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Tamir Zegman tarafından daha fazla şablon