Gezintiyi Atla

Deploy a CentOS VM with Singularity installed

Ben Hummerstone tarafından
Son güncelleme tarihi: 7.07.2017

This template allows you to deploy a CentOS VM with Singularity installed, using the latest patched version of CentOS and version 2.3.1 of Singularity (by default). This will deploy an A8 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
centOSVersion The CentOS version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Centos version, specifically for HPC.
singularityVersion The version of Singularity to install on the VM
vmSize The size of the VM to create
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The SAS Token required to access _artifactsLocation; this is stored on GitHub by default, so no SAS token is required
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/centos-singularity/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma