Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

App Service Environment with Azure SQL backend

ENG-KEONG DAVID LEE tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.05.2021

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
stackName A generic name for all your resources created with this ARM Template.
aadUserObjectId Object Id of your AAD user or whoever needs access to resources such as KeyVault.
aadUsername Name of your AAD user or whoever needs access to resources such as Azure SQL.
loginUser The administrator password of the VM and SQL Server.
p2sRootCert Certificate used for the P2S VPN.
loginPassword The administrator password of the VM and SQL Server.
privateDbDnsZoneName Private DNS zone name for database.
location Location for all the resources created.
workerPool Number of worker pool for App Service.
vmSize Size of the Virtual Machine.
frontendSubnet Name of frontend subnet.
backendSubnet Name of backend subnet.
gatewaySubnet Name of gateway subnet.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/asev2-appservice-sql-vpngw/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma