Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Retrieve Azure Storage access keys in ARM template

Eldert Grootenboer tarafından
Son güncelleme tarihi: 21.05.2021

This template will create a Storage account, after which it will create a API connection by dynamically retrieving the primary key of the Storage account. The API connection is then used in a Logic App as a trigger polling for blob changes. The complete scenario can be found on https://blog.eldert.net/retrieve-azure-storage-access-keys-in-arm-template.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
storageAccountName Name of the Azure Storage account.
storageAccountSku Sku on which to run the Azure Storage account.
storageAccountKind Indicates the type of storage account.
storageAccountContainerName Set the name of the container to create in the Storage account.
storageConnectionName Name of the Logic Apps API connection used to connect to the Azure Storage account.
logicAppName Name of the Logic App.
logicAppPollingIntervalInMinutes The polling interval used to check for items on the Storage account.
location Location where resources reside.
azureMgmtUri Azure Management URI

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/arm-template-retrieve-azure-storage-access-keys/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma