Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

App Configuration

ZhijunZhao tarafından
Son güncelleme tarihi: 20.04.2021

This template creates a new Azure App Configuration store with one Key Vault reference.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
configStoreName Specifies the name of the App Configuration store.
location Specifies the Azure location where the app configuration store should be created.
keyValueName Specifies the name of the key-value resource. The name is a combination of key and label with $ as delimiter.
keyVaultSecretURL Format should be https://{vault-name}.{vault-DNS-suffix}/secrets/{secret-name}/{secret-version}. Secret version is optional.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration-store-keyvaultref/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.appconfiguration/app-configuration-store-keyvaultref/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma