Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Managed Azure Active Directory Domain Services

Rahul Khengare tarafından
Son güncelleme tarihi: 15.06.2021

This template deploys an Managed Azure Active Directory Domain Service with required VNet and NSG configurations.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
domainName Domain Name
location Location for all resources.
sku SKU of the AD Domain Service.
domainConfigurationType Domain Configuration Type.
filteredSync Choose the filtered sync type.
domainServicesVnetName Virtual Network Name
domainServicesVnetAddressPrefix Address Prefix
domainServicesSubnetName Virtual Network Name
domainServicesSubnetAddressPrefix Subnet prefix

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/aad-domainservices/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/aad-domainservices/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma