Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 996 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

# Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram Aravind Thoram tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.05.2021

(++)Ethereum on Ubuntu

This template deploys a (++)Ethereum client on a Ubuntu virtual machines

ililic Igor Lilic tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.05.2021

1 VM in vNet - Multiple data disks

This template creates a single VM running Windows Server 2016 with multiple data disks attached.

jamesbannan jamesbannan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 7.06.2021

101-1vm-2nics-2subnets-1vnet

Creates a new VM with two NICs which connect to two different subnets within the same VNet.

lmoxiel Christopher Jackson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 7.07.2021

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch ypitsch tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

mahthi Mahesh Thiagarajan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.06.2021

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

ypitsch ypitsch tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Creates 2 new VMs with a NIC each, in two different subnets within the same VNet. Sets service endpoint on one of the subnets and secures storage account to that subnet.

AnithaAdusumilli Anitha Adusumilli tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.05.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Paolo Salvatori tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.06.2021

ASP.NET app

This template allows you to create an App Service for deploying a ASP.NET app.

leestott Lee Stott tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.07.2021

ASR Runbooks

Deploys Automation Runbooks for ASR Recovery Plans

krnese Kristian Nese tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.06.2021

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft Brian Moore tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.04.2021

Add a subnet to an existing VNET

This template allows you to add a subnet to an existing VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET

singhkays Kay Singh tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Add an NSG with Redis security rules to an existing subnet

This template allows you to add an NSG with preconfigured Azure Redis Cache security rules to an existing subnet within a VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET.

asasine Adam Sasine tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Add an existing storage account to OMS

This template adds a storage account into OMS Log Analytics and select multiple tables for ingestion.

krnese Kristian Nese tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.06.2021

Add multiple VMs into a Virtual Machine Scale Set

This template will create N number of VM's with managed disks, public IPs and network interfaces. It will create the VMs in a Virtual Machine Scale Set in Flexible Orchestration mode. They will be provisioned in a Virtual Network which will also be created as part of the deployment

fitzgeraldsteele Fitzgerald Steele tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 6.05.2021

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 Guanyu Wang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Airflow Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a puckel/docker-airflow image (latest tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL

savjani Parikshit Savjani tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 24.05.2021

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

HamzaBoukraa HamzaBoukraa tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2021

Alert to Slack with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will post a message to a slack channel that you specify. You need to have a slack account to use this template.

jeffhollan Jeff Hollan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Alert to queue with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook. When the Logic app is triggered, it will add the payload you pass to an Azure Storage queue that you specify. You can add this webhook to an Azure Alert and then whenever the Alert fires, you'll get that item in the queue.

jeffhollan Jeff Hollan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Alert to text message with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will send you a text message with the details of the alert. It uses the go.gl URL shortening service to include a link to the portal to see the resource.

jeffhollan Jeff Hollan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.07.2021

Alsid Syslog/Sentinel proxy

This template creates and configures a Syslog server with an onboarded Azure Sentinel Agent for a specified workspace.

Azomasiel Julien CLEMENT tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.05.2021

Apache Webserver on Ubuntu VM

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an Apache web server. The deployment template creates an Ubuntu VM, installs Apache2 and creates a simple HTML file. Go to ../demo.html to see the deployed page.

gbowerman Guy Bowerman tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.07.2021