Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Tüm 979 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Azure VM-to-VM bandwidth meter

This template allows you to run VM-to-VM bandwidth test with PsPing utility.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.06.2020

Azure data disk performance meter

This template allows you to run a data disk performance test for different workload types using fio utility.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2020

Azure Traffic Manager + Application Gateways Demo Setup

This template allows you to quickly deploy Azure Traffic Manager on top of Application Gateways demo to test traffic distribution between different regions.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.06.2018

Ubuntu Apache2 Web server with requested test page

This template allows you to quickly create an Ubuntu VM running Apache2 with the test page content you define as a parameter. This can be useful for quick validation/demo/prototyping.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.05.2019

Azure Traffic Manager Demo Setup

This template allows you to quickly deploy Azure Traffic Manager demo to test traffic distribution between different regions.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.06.2020

Azure managed disk RAID performance meter

This template allows you to run a managed disk RAID performance test for different workload types using fio utility.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.05.2019

Azure sysbench CPU performance meter

This template allows you to run a CPU performance test using sysbench utility.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.05.2019

Azure VM-to-VM multithreaded throughput meter

This template allows you to run VM-to-VM throughput test with NTttcp utility.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.12.2019

CI/CD using Jenkins on Azure Virtual Machine Scale Sets

This is a CI/CD sample using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Machine Scale Sets

alexchx Alex Chen tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.11.2019

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx Alex Chen tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.11.2019

IIS VMs & SQL Server 2014 VM.

Create 1 or 2 IIS Windows 2012 R2 Web Servers and one back end SQL Server 2014 in VNET.

alibaloch Ali Baloch tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.05.2018

HDInsight with Loadbased Autoscale Enabled

This template allows you to create an HDInsight Spark cluster with loadbased Autoscale enabled.

ali Ali Ukani tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.07.2020

HDInsight with schedule-based Autoscale Enabled

This template allows you to create an HDInsight Spark cluster with schedule-based Autoscale enabled.

ali Ali Ukani tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.07.2020

VMSS with Public IP Prefix

Template for deploying VMSS with Public IP Prefix

allegradomel Allegra Domel tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.12.2019

Create a standard internal load balancer

This template creates a standard internal Azure Load Balancer with a rule load-balancing port 80

asudbring Allen Sudbring tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.12.2020

Create a standard internal load balancer with HA ports

This template creates a standard internal Azure Load Balancer with a HA ports load-balancing rule

asudbring Allen Sudbring tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.12.2020

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual machine

asudbring Allen Sudbring tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.10.2020

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with custom origin

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN.

asudbring Allen Sudbring tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.10.2020

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual network

asudbring Allen Sudbring tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 31.03.2020

Barracuda Web Application Firewall with Backend IIS Servers

This Azure quickstart template deploys a Barracuda Web Application Firewall Solution on Azure with required number of backend Windows 2012 based IIS Web Servers.Templates includes latest Barracuda WAF with Pay as you go license and latest Windows 2012 R2 Azure Image for IIS.The Barracuda Web Application Firewall inspects inbound web traffic and blocks SQL injections, Cross-Site Scripting, malware uploads & application DDoS and other attacks targeted at your web applications. One External LB is deployed with NAT rules to enable Remote desktop access to backend web servers. Please follow post deployment configuration guide available in GitHub template directory to learn more about post deployment steps related to Barracuda web application firewall and web applications publishing.

amalik99 Amit Malik tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.08.2018

Red Hat Linux 3-Tier Solution on Azure

This template allows you to deploy a 3 Tier architecture using 'Red Hat Enterprise Linux 7.3' virtual machines. Architecture includes Virtual Network, external and internal load balancers, Jump VM, NSGs etc along with multiple RHEL Virtual machines in each tier

amalik99 Amit Malik tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.11.2019

Puppet Enterprise on Azure with RHEL & Windows Nodes

This quickstart template deploys a Puppet Enterprise Solution on Azure Virtual Machine running Ubuntu 14.04 with pre-configured puppet agents running RHEL 7.2 and Windows Server 2016. Template will build everything starting from Azure Infrastructure components to Puppet Master & multiple Windows and RHEL puppet Agents installation, configuration etc. To start with, this template will deploy one Puppet Master server vm and multiple RHEL and Windows Agents as specified during deployment.

amalik99 Amit Malik tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.08.2018

Create a VNET to VNET connection across two regions

This template allows you to connect two VNETs in different regions using Virtual Network Gateways

amitsri Amit Srivastava tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.08.2020

Deploy a VM with multiple IPs

This template allows you to deploy a VM with 3 IP configurations. This template will deploy a Linux/Windows VM called *myVM1* with 3 IP configurations: *IPConfig-1*, *IPConfig-2* and *IPConfig-3*, respectively.

anavinahar Anavi N tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.10.2020