Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Tüm 978 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create a Service Bus namespace IP Filter rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with IP Filter rule

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.06.2018

Create EventHubs authorizationRules

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.03.2018

Create a Service Bus namespace

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.09.2020

Create an EventHubs namespace, Event Hub, & consumer group

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.09.2020

Create a Service Bus namespace IP Filter rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with IP Filter rule

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.09.2020

Create a Service Bus namespace, topic, and subscription

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, and a subscription.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 18.09.2020

Create an Azure Relay namespace with all resources

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WCF Relay and a HybridConnection.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.11.2017

Create a Service Bus Geo-recovery

This template allows you to configure Service Bus Geo-disaster recovery alias on premium SKU Namespaces.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.09.2020

Create a Service Bus namespace, topic, subscription and Rule

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, a subscription and a rule.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 22.06.2017

Create a Service Bus namespace and queue

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace and a queue.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.10.2020

Create a Service Bus namespace, topic, and subscription

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, a topic, and a subscription.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.10.2020

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WcfRealy entity and authorization rules for both the namespace and WcfRealy.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.11.2017

Create an Azure Relay namespace and HybridConnection

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a HybridConnection.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.11.2017

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

akinfemi Akinfemi Aluko tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.11.2020

Openshift Container Platform 4.3

Openshift Container Platform 4.3

akinfemi Akinfemi Aluko tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.08.2020

Create an Application Gateway

This template deploys an Application Gateway configured with a custom ssl policy.

akshaysngupta Akshay Gupta tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 7.07.2017

Create an Application Gateway

This template deploys an Application Gateway configured with a predefined ssl policy.

akshaysngupta Akshay Gupta tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 7.07.2017

Create an Image Version in a Shared Image Gallery

This template allows you to create a simple Image Version in a Shared Image Gallery. Please ensure that you have run the Shared Image Gallery 101 Template and the Image Definition 101 Template before you deploy this.

axayjo Akshay Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2018

Create an Image Definition in a Shared Image Gallery

This template allows you to create a simple Image Definition in a Shared Image Gallery. Please ensure that you have run the Shared Image Gallery 101 Template before you deploy this.

axayjo Akshay Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.03.2020

Create a VM from Image Version

This template allows you to create a Virtual Machines from an Image Version in a Shared Image Gallery. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface. Please ensure that you have created an Image Version using Image Version 101 Template first.

axayjo Akshay Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.03.2020

Create a Shared Image Gallery

This template allows you to create a Shared Image Gallery.

axayjo Akshay Joshi tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.03.2020

Deploy Custom Images At Scale

This template allows you to deploy custom images at scale with options to use VM Scale Sets, regular VMs, or regular VMs in an availability set.

AlanSt Alan Stephenson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 31.01.2020

Azure Application Gateway Demo Setup

This template allows you to quickly deploy Azure Application Gateway demo to test load-balancing with or without cookie-based affinity.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.05.2020

Azure managed disk performance meter

This template allows you to run a managed disk performance test for different workload types using fio utility.

AlekseiPolkovnikov Aleksei Polkovnikov tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.08.2019