Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 1,006 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create a Blob Storage Datastore

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Create an Azure PostgreSQL Datastore

This template creates a PostgreSQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Create an Azure ADLS Gen2 Datastore

This template creates a ADLS Gen2 datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Create Tabular Dataset in AML workspace from Web URL

This template creates a tabular dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Create a DevTest environment with P2S VPN and IIS

This template creates a simple DevTest environment with a Point-to-Site VPN and IIS on a Windows server which is a great way to get started.

adhurwit Adam Hurwitz tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.05.2021

Create Premium Redis Cache deployed into a Virtual Network

This template shows how to deploy a premium Azure Redis Cache instance into a Virtual Network

asasine Adam Sasine tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

asasine Adam Sasine tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Add an NSG with Redis security rules to an existing subnet

This template allows you to add an NSG with preconfigured Azure Redis Cache security rules to an existing subnet within a VNET. Deploy into the resource group of the existing VNET.

asasine Adam Sasine tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Create new ANF resource with SMB volume

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with SMB protocol.

AdelGhabboun Adel Ghabboun tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.05.2021

Create new ANF resource with NFSV3/NFSv4.1 volume

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with NFSV3 or NFSv4.1 protocol. They are all deployed together with Azure Virtual Network and Delegated subnet that are required for any volume to be created

AdelGhabboun Adel Ghabboun tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.05.2021

OMS SCOM ACS Solution

Adds the SCOM ACS custom Solution into an OMS Workspace

AErmie Adin Ermie tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.07.2021

Azure backup solution using Log Analytics

Log Analytics based Monitoring and Reporting solution for Azure Backup

adityabalaji-msft Aditya Balaji tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 13.07.2021

Create a Service Bus namespace and queue authorization rule

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace, and authorization rules for both the namespace and a queue.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.07.2021

Create an Azure Relay namespace and HybridConnection

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a HybridConnection.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.07.2021

Create an Azure Relay namespace with all resources

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WCF Relay and a HybridConnection.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.07.2021

Create an Azure Relay namespace with a WCF Relay

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a WCF Relay

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.07.2021

Create EventHubs authorizationRules

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.07.2021

Create a Service Bus namespace and queue

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace and a queue.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.07.2021

Create a Service Bus namespace and queue

This template enables you to deploy a Service Bus Standard namespace and a queue.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.07.2021

Create an EventHubs namespace, Event Hub, & consumer group

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.06.2021

Create a Event Hubs namespace Virtual Network rule

This template enables you to deploy a Event Hubs Standard namespace with Virtual Network rule

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 27.05.2021

Create a Service Bus namespace IP Filter rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with IP Filter rule

v-Ajnava Ajit Navasare tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2021