Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Tüm 961 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

MongoDB Replica Set

This template deploys a MongoDB Replica Set on CentOS and enables Zabbix monitoring

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.10.2020

MongoDB Sharding Cluster

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS and enables Zabbix monitoring

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.09.2020

Deploy an Openvpn Access Server

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an openvpn access server. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of openvpn access server, then make the basic server network settings: define the VPN Server Hostname to be the VM's public ip's DNS name

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 19.09.2020

Deploy a PostgreSQL Server on Ubuntu Virtual Machine

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy a postgresql server. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of MySQL server, version:9.3.5

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.11.2019

website cluster

This template deploys a website cluster and enables Zabbix monitoring, and allows user to define the number of web servers.

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.11.2019

Lamp on Ubuntu

This template deploys a Lap(linux+apache2+php5) node and a configurable number of Mysql(mysql server 5.5) nodes on Ubuntu virtual machines

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 14.11.2019

Deploy a MySQL Server

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy a MySQL server. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of MySQL server, version:5.6

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.05.2019

MySQL MHA Haproxy

This template deploys a MySQL MHA + Haproxy solution: the objective of MHA is automating master failover and slave promotion within short (usually 10-30 seconds) downtime, without suffering from replication consistency problems, without spending money for lots of new servers, without performance penalty, without complexity (easy-to-install), and without changing existing deployments; Haproxy is the interface which apps access mysql

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.11.2019

Deploy Xfce Desktop

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy Xfce Desktop on the VM. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of Xfce desktop and xrdp

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.12.2019

Azure MongoDB Sharding Cluster

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS

251744647 251744647 tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 23.03.2020

VMs in Availability Zones with a Load Balancer and NAT

This template allows you to create Virtual Machines distributed across Availability Zones with a Load Balancer and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

aaronlower Aaron Lower tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 2.10.2020

Deploy a 3 node Percona XtraDB Cluster in Availability Zones

This template deploys a 3 node MySQL high availability cluster on CentOS 6.5 or Ubuntu 12.04

aaronlower Aaron Lower tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2017

WS2016 Storage Spaces Direct (S2D) SOFS - Availability Zones

This template creates Azure VMs on an existing VNET, and it provisions them as a Windows Server 2016 Storage Spaces Direct (S2D) Scale-Out File Server (SOFS) cluster.

aaronlower Aaron Lower tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.05.2020

Azure Traffic Manager VM example with Availability Zones

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines placed in Availability Zones.

aaronlower Aaron Lower tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 7.08.2020

Virtual Machine Scaleset example using Availability Zones

This template creates a VMSS placed in separate Availability Zones with a load balancer.

aaronlower Aaron Lower tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 6.12.2019

Create an Azure PostgreSQL Datastore

This template creates a PostgreSQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.07.2020

Create Tabular Dataset from SQL/PostgreSQL/MySQL Datastore

This template creates a tabular dataset from SQL query in SQL/PostgreSQL/MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.07.2020

Create a Blob Storage Datastore

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 9.07.2020

Create an Azure MySQL Datastore

This template creates a MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.07.2020

Create an Azure ADLS Gen2 Datastore

This template creates a ADLS Gen2 datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.07.2020

Create an Azure SQL Datastore

This template creates a SQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.07.2020

Create a File Share Datastore

This template creates a file share datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.07.2020

Create File Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a file dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.07.2020

Create a Databricks File System Datastore

This template creates a Databricks File System datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Achal Jain tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 8.07.2020