Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 104 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create a Web App protected by Application Gateway v2

This template creates an Azure Web App with Access Restriction for an Application Gateway v2. The Application Gateway is deployed in a vNet (subnet) which has a 'Microsoft.Web' Service Endpoint enabled. The Web App restricts access to traffic from the subnet.

madsd Mads Damgård tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.05.2021

Deploy an app service with regional VNet integration

This template allows you to deploy an app service plan and a basic Windows web app, with regional VNet integration enabled to a newly created virtual network

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Run a SQL stored procedure on a schedule via a logic app

This template allows you to create a Logic App that will run a SQL stored procedure on schedule. Any arguments for the procedure can be put into the body section of the template.

ssemyan Scott Semyan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Send email with Logic app

This template allows you to create a Logic app that sends an email. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

jeffhollan Jeff Hollan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Alert to Slack with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will post a message to a slack channel that you specify. You need to have a slack account to use this template.

jeffhollan Jeff Hollan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Provision a Mobile App with a SQL Database

This template provisions a Mobile App, SQL Database, and Notification Hub. It configures a connection string in the mobile app for the database and notification hub.

mattchenderson Matthew Henderson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Empty Function App

This template deploy an empty Function App and a hosting plan.

leestott Lee Stott tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

App Service Environment with Azure SQL backend

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

seekdavidlee ENG-KEONG DAVID LEE tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Create a function app and call it using a Custom Resource

This template creates function app used as the workload for a custom resource provider in a template deployment.

jjbfour jjbfour tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Create Azure App Service Environment With An Web App Added.

Creates an Azure App Service Environment inside A Virtual Network Subnet. This template also adds a Azure Web App inside the App Service Environment. Template originally authored by Callum Brankin of PixelPin

CallumBrankin CallumBrankin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.05.2021

Simple Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild Sunitha Muthukrishna tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.05.2021

WordPress on App Service with MySQL In App

This template deploys a WordPress Web App on a Windows App Service with MySQL in app

gsacavdm Gerardo Saca tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 10.05.2021

Create an App Service Environment

Creates an App Service Environment in your virtual network

stefsch Stefan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 6.05.2021

Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy Web App on Linux with Azure database for PostgreSQL.

SunBuild Sunitha Muthukrishna tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.05.2021

Deploy an Autoscale Setting for App Service Plan

This template allows you to deploy an autoscale policy for Azure AppService Plan resource.

asheniam Andy Shen tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.05.2021

Kentico Xperience

This template facilitates the deployment of resources required to host Kentico Xperience environments in Microsoft Azure.

chladekm Martin Chládek tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 5.05.2021

Create App Service Environment v2 with an ILB Address

Creates an App Service Environment v2 in your virtual network with a private internal load balancer address

stefsch Stefan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2021

Web App with diagnostics logging to Blob Container

Deploy a Web App with diagnostics logging to Storage Account Blob Container enabled.

macborowy Maciej Borowy ⚡ tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2021

EPiserverCMS in Azure

This template allows you to create resources required for EpiServerCMS deployment in Azure

irajbalakrish Rajkumar Balakrishnan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2021

Create a web app on Azure with Python enabled

This template creates a web app on azure with Python enabled allowing you to run Python applications in Azure. Template was authored by Donovan Brown of Microsoft.

leestott Lee Stott tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2021

Create an AppServicePlan and App in an App. Service Env. v2

Create an AppServicePlan and App in an App Service Environment v2

stefsch Stefan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.05.2021

Deploy a basic Linux web app

This template allows you to deploy an app service plan and a basic Linux web app

cloudmelon Melony QIN tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 3.05.2021

Azure function with transform capabilites

Creates a webhook based C# azure function with transform capabilites to use in logic apps integration scenarios

jaakhter jaakhter tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021

Sonarqube Docker Web App on Linux with PostgreSQL

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for PostgreSQL(Preview)

lfraile lfraile tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.04.2021