Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç Şablonları

Daha fazlasını gerçekleştirmek için topluluk tarafından sağlanan kaynaklarla Azure Resource Manager üzerinden Azure kaynaklarını dağıtın. Dağıtın, öğrenin, fork oluşturun ve siz de katkıda bulunun.

Azure Resource Manager nedir

Azure Resource Manager, uygulamalarınızı bildirim temelli bir şablon aracılığıyla sağlamanıza olanak tanır. Tek bir şablonda birden çok hizmeti bağımlılıklarıyla birlikte dağıtabilirsiniz. Uygulama yaşam döngüsünün her aşamasında uygulamanızı tekrar tekrar dağıtmak için aynı şablonu kullanırsınız.

Daha fazla bilgi

Kaynak Türleri:

Tüm 104 şablonları gösteriliyor. Sonuçları aramayla daraltın.

Create a zero touch Azure Cosmos account and Azure Web App

This template creates an Azure Cosmos account, injects the Cosmos DB endpoint and keys into Azure Web App settings, then deploys an ASP MVC web app from GitHub.

markjbrown Mark Brown tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.08.2022

Copy FTP files to Azure Blob logic app

This template allows you to create a Logic app triggers on files in an FTP server and copies them to an Azure Blob container. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

jeffhollan Jeff Hollan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.07.2022

Provision a function app with source deployed from GitHub

This template deploys a Function App hosted in a new dedicated App Service Plan. The Function App has a child resource that enables continous integration and deploys the function code from a GitHub repository.

seesharprun Sidney Andrews tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.07.2022

Provision a function app running on an App Service Plan

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site.

mattchenderson Matthew Henderson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 28.07.2022

Provision a Web App with a SQL Database

This template provisions a Web App, a SQL Database, AutoScale settings, Alert rules, and App Insights. It configures a connection string in the web app for the database.

leestott Lee Stott tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.07.2022

Web App Deployment from GitHub

This template allows you to create an WebApp linked with a GitHub Repository linked.

cephalin Cephas Lin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 26.07.2022

Create Function App and private endpoint-secured Storage

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

gabesmsft gabesmsft tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 6.06.2022

SonarQube on Web App with PostgreSQL and VNet integration

This template provides easy to deploy SonarQube to Web App on Linux with PostgreSQL Flexible Server, VNet integration and private DNS.

erudinsky Evgeny Rudinsky tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.06.2022

Create a Web App plus Redis Cache using a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache.

cephalin Cephas Lin tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 12.05.2022

Provision a function app on a Consumption plan

This template provisions a function app on a Consumption plan, which is a dynamic hosting plan. The app runs on demand and you're billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

mattchenderson Matthew Henderson tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 30.03.2022

Create a CDN Profile, a CDN Endpoint and a Web App

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a Web App as the origin

kuangweizhang Kuangwei(Kevin) Zhang tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

App Service Quickstart - Windows app

This template is to be used with http://docs.microsoft.com/azure/app-service/quickstart-arm-template

msangapu-msft Mangesh Sangapu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.03.2022

Front Door Standard/Premium with App Service origin

This template creates a Front Door Standard/Premium, an App Service, and configures the App Service to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns John Downs tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 16.02.2022

Web App on Linux with Azure database for MySQL

This template provides a way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

SunBuild Sunitha Muthukrishna tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 4.02.2022

App Service Quickstart - Linux App

This template is to be used with http://docs.microsoft.com/azure/app-service/quickstart-arm-template

msangapu-msft Mangesh Sangapu tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.02.2022

Azure Cosmos DB Account with Web App

This template deploys an Azure Cosmos DB account, an App Service Plan, and creates a Web App in the App Service Plan. It also adds two Application settings to the Web App that reference the Azure Cosmos DB account endpoint. This way solutions deployed to the Web App can connect to the Azure Cosmos DB account endpoint using those settings.

nzthiago Thiago Almeida tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 31.01.2022

Application Gateway with internal API Management and Web App

Application Gateway routing Internet traffic to a virtual network (internal mode) API Management instance which services a web API hosted in an Azure Web App.

mcollier Michael S. Collier tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 1.12.2021

Web App with Managed Identity, SQL Server and ΑΙ

Simple example to deploy Azure infrastructure for app + data + managed identity + monitoring

MarcusFelling Marcus Felling tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 11.10.2021

Web App with VNet Injection and Private Endpoint.

This template allows you to create a secure end to end solution with two web apps, front end and back end, front end will consume securely the back through VNet injection and Private Endpoint

Ericgre Eric Grenon tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 29.09.2021

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier Michael S. Collier tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.09.2021

Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

A template for deploying Airflow Web App with PostgreSQL database on App Services

HamzaBoukraa HamzaBoukraa tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 20.09.2021

Create a App Services Managed Certificate

Create Managed Certificate (Free) APEX (root domain) for WebApp

coelho5br Eduardo Almeida tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 15.09.2021

Web App w/ Application Insights sending to Log Analytics

This template will is to help support the new API versions of microsoft.insights/components. Starting with 2020-02-02-preview WorkspaceID will be required when creating Application Inisghts.This template will deploy the App Service Plan, App Service, Application Insights, Log Analytics Workspace and hook it all together.

JFolberth JFolberth tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 25.08.2021

Web App with custom Deployment slots

This template provides an easy way to deploy a web app with custom deployment slots on Azure Web Apps.

SriRamTKS SriRam SambaSivan tarafından,
Son güncelleştirme tarihi: 21.08.2021